قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

عملکرد مرکز در شش ماهه اول سال 1396

كارگاه‌هاي شش ماهه اول سال 1396
رديف نام كارگاه تعداد مقطع فراگيران تعداد فراگيران
1 طب اورژانس 16 دستياری 160
2 زنان و زايمان 6 كارورزي 156
3 زنان و زايمان 13 كارآموزي 248
4 زنان و زايمان 3 متخصصين 152
5 زنان و زايمان 2 هيأت علمي 60
6 داخلي 19 كارآموزي 173
7 عفوني 7 كارآموزي 224
8 جراحي 4 كارآموزي 72
9 احياي پايه 6 علوم پايه 120
10 مهارت های ارتباطی 2 دستياران پزشك خانواده  و اجتماعی 24
11 احياي پايه و پیشرفته اطفال و بزرگسال 2 دستياران پزشك خانواده  و اجتماعی 24
12 احياي اطفال 2 متخصصين 60
13 مهارت های ارتباطی 6 مطب 70
14 شبيه‌سازي 22 دستيار طب اورژانس 220
15 تزریقات 6 مطب 120
16 CPR 2 دانشجویان دانشکده دندانپزشکی 20
17  CPR 2 بین الملل 20
آزمون‌هاي آسكي شش ماهه اول سال 1396
رديف نام آزمون تعداد مقطع فراگيران تعداد فراگيران
1 طب اورژانس 3 دستياري 84
2 زنان و زايمان 1 متخصصين 70
3 جراحي 2 كارآموزي 183
4 جراحي 2 كارورزي 112
5 مراقبين سلامت 3 كارشناسان مامايي 113
6 مهارت‌هاي باليني پايه 1 مطب 1 200
7 داخلي 2 دستياري 200
8 داخلي 1 كارآموزي 130
9 صلاحيت باليني 2 پايان دوره پزشكي عمومي 147
10 بورد مغز واعصاب 1 متخصصين 50
11 بورد طب سالمندي 1 متخصصين 4
12 بورد روان‌پزشكي 1 متخصصين 89
13 مصاحبه ليسانس به پزشكي 1 كارشناسان پيراپزشكي 20
تمام حقوق سایت برای مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی محفوظ است.

Powered by themekiller.com