قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

زنان و زايمان

در اين كارگاه يكروزه كارآموزان زنان مهارتهاي زير را تحت نظر اساتيد گروه زنان آموزش ديده و پس از تمرين روي مولاژهاي مربوطه مهارتهاي لازم را كسب مي نمايند.
مباحث آموزشي:

 • معاينه انواع ديلاتاسيون
 • هدايت روند زايمان طبيعي
 • مانور لئوپلد
 • سمع FHR جنين
 • زايمان جفت
 • نحوه تشخيص رحم آتونيك
 • معاينه ژنيكولوژيك و نحوه تشخيص توده هاي رحمي و آدنكسال
 • نحوه گرفتن پاپ اسمير
 • آشنايي با انواع روش هاي جلوگيري
 • نحوه گذاشتن IUD
 • آناتومي لكن و ضمايم آن
 • آشنايي با ساير پاتولوژي هاي رحمي زنان مانند آندومتريوز و آدنوميوز- EP – PID -ميوم ساب موكوز و پوليپ رحمي و غيره

 

برنامه سال 1394

برنامه سال 1394

ردیف تاریخ برگزاری مدرسین      مقطع  تعداد دانشجویان
1 01/23 خانم دکتر آل یاسین كارورزي 16نفر
2 01/29  – كارآموزي 17 نفر
3 01/31 خانم دکتر آل یاسین كارآموزي  16 نفر
4 02/06 خانم دكتر طرفداري كارآموزي 22 نفر
5 02/07 خانم دكتر ادبي كارآموزي 22 نفر
6 02/20 خانم دكتر پناهي كارورزي 28نفر
7 03/17 خانم دكتر پيرجاني كارورزي 27 نفر
8 03/23 خانم دكتر قطبي‌زاده كارآموزي 21 نفر
9 03/25 كارآموزي 17 نفر
10 03/26 خانم دكتر نجفيان كارآموزي 17 نفر
11 03/27 خانم دكتر قطبي‌زاده كارآموزي 21 نفر
12 03/30 خانم دكتر حسيني كارآموزي 15 نفر
13 04/15 خانم دكتر ادبي كارآموزي 13 نفر
14 04/21 خانم دكتر ابراهيمي كارورزي 18 نفر
15 05/18 خانم دكترصفدريان كارورزي 15 نفر
16 06/22 خانم دكتر پناهي كارورزي 5 نفر
17 07/19 كارورزي 27 نفر
18 07/29 خانم دکتر آل یاسین دستياري 25 نفر
19 08/13 خانم دکتر آل یاسین-خانم دكتر نورزاده

خانم دكتر صرفجو

كارآموزي 34 نفر
20 08/17 خانم دكتر محسني كارورزي 38 نفر
21 08/24 خانم دكتر دلدار كارآموزي 26 نفر
22 09/02 خانم دكتر نورزاده كارآموزي 15 نفر
23 09/15 خانم دکتر آل یاسین كارآموزي 15 نفر
24 09/22 خانم دكترصفدريان كارورزي 2 نفر
25 10/05 خانم دكتر نجفيان كارآموزي 17 نفر
26 10/06 خانم دكتر احمدي كارآموزي 25 نفر
27 10/12 خانم دكتر اسلاميان كارآموزي 12 نفر
28 10/13 خانم دكتر پيرجاني كارآموزي 8نفر
29 10/20 خانم دكتر طرفداري كارورزي 31 نفر
30 10/21 خانم دكتر محسني كارآموزي 14 نفر
تمام حقوق سایت برای مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی محفوظ است.

Powered by themekiller.com