قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

برگزاری آزمون های بورد شفاهی دانشنامه تخصصی و پذیرش دستیاری زنان سال 1397 در مرکز مهارت های بالینی

آزمون های بورد شفاهی دانشنامه تخصصی و پذیرش دستیاری زنان در سال 1397 در رشته های جراحی عمومی، پزشک خانواده، بیماریهای مغز و اعصاب و همچنین پذیرش دستیار تخصصی زنان از تاریخ 18 لغایت 22 شهریور ماه در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در روز نخست (یکشنبه 18 شهریور) 116 نفر از داوطلبان شرکت در آزمون بورد جراحی عمومی از ساعت 7 صبح با حضور 24 نفر از اعضای محترم هیأت علمی بورد و نمایندگان محترم وزراتخانه و جناب آقای دکتر جعفریان و جناب آقای دکتر امامی رضوی و همکاری پرسنل محترم مرکز آغاز گردید.ابتدا افراد شرکت کننده در سه ایستگاه عملی( سوچور عروق، انواع گره جراحی و اینتوباسیون) مورد ارزیابی قرار گرفتند و مجددا از ساعت 13:30 در قالب 8 ایستگاه، توانمندیهای شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت و آزمون فوق ساعت 19 عصر به پایان رسید.

در روز دوم (دوشنبه 19 شهریور)  68 نفر از داوطلبان شرکت در آزمون بورد بیماریهای مغز و اعصاب از ساعت 8 صبح با حضور 15 نفر از اعضای محترم هیأت علمی بورد و نمایندگان وزارتخانه و حضور دبیر محترم بورد جناب آقای دکتر حریرچیان و جناب آقای دکتر نفیسی رییس محترم دانشکده پزشکی و همکاری پرسنل محترم مرکز آغاز گردید.شرکت کنندگان در قالب 17 ایستگاه طراحی شده که سه ایستگاه آن PMP بود مورد ارزیابی قرار گرفته شد و آزمون ساعت 19 به پایان رسید و سپس تصحیح اوراق و جمع بندی هیأت علمی بورد پیرامون آزمون تا ساعت 21 به طول انجامید.

روز سوم (سه شنبه 20 شهریور) 12 نفر از داوطلبان شرکت کننده در آزمون بورد پزشک خانواده از ساعت 7 صبح با حضور 16 نفر از اعضای محترم هیأت علمی بورد و نمایندگان محترم وزراتخانه و دبیر محترم بورد و رییس محترم مرکز سنجش آموزش پزشکی ،جناب آقای دکترحیدرزاده و همکاری پرسنل محترم مرکز آغاز گردید. توانمندیهای شرکت کنندگان در قالب 12 ایستگاه طراحی شده که 4 ایستگاه آن PMP بود مورد ارزیابی قرار گرفته شد و آزمون ساعت 13:30 به پایان رسید.

روز چهارم (چهارشنبه 21 شهریور) 322 نفر از داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیاری زنان از ساعت 7 صبح با حضور 40 نفر از اعضای محترم هیأت علمی زنان و نمایندگان محترم وزارتخانه و جناب آقای دکتر حیدرزاده رییس محترم مرکز سنجش آموزش پزشکی و سرکار خانم دکتر آل یاسین مدیر محترم گروه بیماریهای زنان و همکاری پرسنل محترم مرکز آغاز گردید.شرکت کنندگان در قالب 18 ایستگاه مشابه مورد مصاحبه قرار گرفته و آزمون تا ساعت 13:30 به طول انجامید.

تمام حقوق سایت برای مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی محفوظ است.

Powered by themekiller.com